ГЕПАТИТ С БИЛЕ АРАГА ИЖЕРИ ТААРЫМЧА ЧОК!

2024 чылдын марттын 11-ден 17-ге чедир Бүгү делегейниң кадык камгалал организациязынын доктаалы биле » Гепатиттин «С» деп вирустуг хевири биле демисел» деп профилактиктиг неделязы чарлаттынган. Ол неделяга хамаарыштыр Республиканын наркология диспансеринин удуртукчузу, психиатр-нарколог эмчи Сайхо Дыртыковна Чамзырайнын, «Гепатит С биле арага ижери таарымча чок!» деп дыннадыын чурттакчы чон-биле улештивис.